Kromar Civata Çevre Yönetim Sistemi Politikası


KROMAR Civata ve Hırdavat Sanayi olarak faaliyet gösterdiğimiz alanda;

  • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.
  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
  • Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.
  • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.
  • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.
  • Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.
  • Acil Durum Risklerini azaltmak.
  • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
  • "ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ“nin tüm gereklerini yerine getirmek
  • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren tedarikçilerimize de sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.
  • Çevre Yönetim Sistemimizi Sürekli İyileştirmek, çevrede yol açtığımız kirlenmeyi önlemek

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZDIR..


İletişim Bilgilerimiz Tel: +90 (216) 593 43 47 / pbx
Fax: +90 (216) 593 43 46
kromar@kromar.com.tr
ÖDEME SEÇENEKLERİ